Human Resources Manager

2 days left

Location
Llandrillo-yn-Rhos
Salary
£40,797 - £43,464 per annum
Posted
01 Oct 2020
Closes
29 Oct 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job title -RHEOLWR ADNODDAU DYNOL / HUMAN RESOURCES MANAGER

Post Ref:  CS/051/20

Salary: £40,797 - £43,464  y flwyddyn / per annum

Location:  I'w gytuno ar apwyntiad / to be agreed on appointment.

Closing date:  29.10.2020 @ 12:00 pm 

Mae cyfle prin a chyffrous wedi codi yng Ngholeg mwyaf Cymru fel Rheolwr Adnoddau Dynol. Yn y rôl hon byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth Rheoli Adnoddau Dynol gweithredol ar draws y Grŵp ac am gefnogi’r broses o greu a gweithredu strategaethau cynllunio gweithlu effeithiol. Byddwch yn aelod craidd o dim rheoli’r Grŵp, gan gynnig cyngor proffesiynol ar bob agwedd o Adnoddau Dynol. Byddwch yn gyfrifol am waith rheoli llinell uniongyrchol tîm bach o weithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol eraill a byddwch yn parhau i'w ddatblygu i'ch cefnogi yn eich rôl. Yn ymroddedig i'r ddatblygiad a defnydd o'r Gymraeg ar draws y Grŵp, mae eich gallu i gynnal eich busnes yn effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg yn hollbwysig. I ddarganfod mwy am y cyfle gwych hwn, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol trwy e-bost – j.clegg@gllm.ac.uk

"A rare and exciting opportunity has arisen in Wales's largest College to become a Human Resources Manager. In this role you will be responsible for delivering operational HRM across the Grŵp and to support the design and implementation of effective workforce planning strategies. You will be a core member of the Grŵp’s management team, offering professional advice on all aspects of HR. You will be responsible for the direct line management of a small team of other HR professionals who you will continue to develop to support you in your role. Dedicated to the development and use of the Welsh language across the Grŵp, your ability to conduct your business effectively through the medium of Welsh and English is critical. To find out more about this fantastic opportunity, please contact the Human Resources Director via email   j.clegg@gllm.ac.uk

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please go to:  www.gllm.ac.uk/jobs