City Director

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£36,922 - £39,880 per annum
Posted
24 Sep 2020
Closes
21 Oct 2020
Ref
226014403
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

CYNGOR DINAS BANGOR

CYFARWYDDWR DINESIG

Cyflog gradd LC3, Scp. 33 – Scp. 36

(£36,922 -£39,880)

Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad llewyrchus Dinas Bangor. Bwriada y Cyngor gyflogi person sydd yn gyfathrebwr penigamp ac yn gallu cydweithio gyda aelodau etholedig ac amrywiol bartneriaid o fewn y Ddinas gan ddangos profiad llwyddiannus o arwain a chyflawni prosiectau.  

Os yw yr uchod yn apelio yna cysylltwch a swyddfa Cyngor Dinas Bangor am becyn cais a swydd ddisgrifiad johnwynnjones@hotmail.co.uk  neu  https://bangorcitycouncil.com/

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, ddydd Mercher 21 Hydref 2020;

BANGOR CITY COUNCIL

CITY DIRECTOR

Salary Scale LC3, Scp. 33 – Scp. 36

(£36,922 -£39,880)

This is an exciting and varied role that offers the opportunity for an enthusiastic and vibrant person to play a leading role in the successful development of the City of Bangor. The Council intends employing a person with excellent communicative skills and is able to work with elected members and varied partners within the City and is able to demonstrate the proven ability to lead and deliver projects.

If the above appeals then contact Bangor City Council Offices for an application pack and job description johnwynnjones@hotmail.co.uk  or  https://bangorcitycouncil.com/

The closing date for the receipt of applications is 12 noon on Wednesday 21st October 2020;