Independent Social Worker

Location
Mid and North Wales
Salary
Competitive
Posted
11 Sep 2020
Closes
09 Oct 2020
Ref
226010598
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

INDEPENDENT SOCIAL WORKER  - MID AND NORTH WALES

Are you a qualified and experienced adoption social worker looking for work as an independent assessor? If so, we would like you to get in touch.

An exciting opportunity has arisen for an Independent Social Worker to work with St David’s Children Society. We are a vibrant and thriving Voluntary Adoption Agency providing adoption services across Wales.

We require a creative and forward thinking Registered, Independent social worker with a minimum of 3 years’ experience in an adoption or a child & family setting to join our team.

Duties entail undertaking the full range of adoption recruitment, assessment & child placement activity and support in Mid and North Wales.

We offer competitive rates of pay, regular supervision and practice updates, with the opportunity to attend some team training events. 

Click 'Apply' below for further information and to download an application pack. 

Should you be successful we would require you to complete a DBS check and formal application. We would also need to be provided with your social work registration and insurance details.  

 

GWEITHIWR CYMDEITHASOL ANNIBYNNOL – Canolbarth a Gogledd Cymru

Ydach chi’n weithiwr cymdeithasol mabwysiadu profiadol sydd yn edrych am waith annibynnol fel asesydd?  Os yr ydych, buasem yn falch o glywed gennych.

Mae cyfle cyffrous wedi dod ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol i weithio gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant.  Rydym yn Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol fywiog a ffyniannus sy’n darparu Gwasanaeth Mabwysiadu ledled Cymru a Henffordd. 

Rydym angen Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol, creadigol a blaengar sydd a o leiaf 3 blynedd o brofiad mewn mabwysiadu neu leoliad plentyn a theulu i ymuno â'n tîm.

Mae dyletswyddau'n golygu ymgymryd â'r ystod lawn o weithgarwch recriwtio, asesu a chynorthwyo lleoliadau plant mewn Canolbarth a Gogledd Cymru.

Rydym yn cynnig cyfraddau tâl cystadleuol, goruchwyliaeth rheolaidd a diweddariadau ymarfer, gyda'r cyfle i fynychu rhai digwyddiadau hyfforddi tîm. 

Os hoffech wybod mwy cysyllter a Anna Nyamhotsi, Melanie Oates neu Martina McCrossan yn 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA. Ffôn: 029 2066 7007. Neu ebostiwch ni gyda eich CV, llythyr eglurhaol a rhif cyswllt - info@stdavidscs.org ac mi fydd un ohonom mewn cysylltiad.  Ein gwefan ydi: www.adoptionwales.org

Os byddwch yn llwyddiannus, byddem yn ei gwneud yn ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS a chais ffurfiol. Hefyd, byddai angen i ni gael eich manylion cofrestru gwaith cymdeithasol ac yswiriant.