Senior Social Worker (Adoption)

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£36,922 - £38,890  pro rata
Posted
11 Sep 2020
Closes
04 Oct 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

ST DAVID’S CHILDREN SOCIETY

Senior Social Worker Adoption. 

Salary:  £36,922 - £38,890  pro rata

1 part-time post (22.5 hours)

An exciting opportunity has arisen to join St David’s Children Society; a vibrant, award winning and established Voluntary Adoption Agency providing adoption services across Wales.

We require a creative and forward thinking registered social worker with at least 3 years post qualifying experience in a child & family setting to join our experienced adoption team. Our office is based in Cardiff, but we would welcome applications from social workers who live further afield given the geographical area we cover. We support flexible working.

Duties entail undertaking the full range of adoption recruitment, assessment & child placement activity and post placement / post adoption support.

We provide a supportive working environment with a strong emphasis on individual & team development.

10% pension contribution + comprehensive BUPA cover.  Essential car user’s allowance. 

St David’s is committed to achieving equal opportunities.

A recognised social work qualification applies.

Closing date for applications is 4 October 2020.

Interview date: 12 October 2020

Click 'Apply' below for further information and to download an application pack. 

Cymdeithas Plant Dewi Sant

Uwch Weithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu

Cyflog: £36,922 - £38,890  (pro rata)

Un safle rhan-amser llawn (22.5 awr yr wythnos)

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Cymdeithas Plant Dewi Sant; rydym yn Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol fywiog sy’n darparu Gwasanaeth Mabwysiadu ledled Cymru.

Rydym angen Gweithiwr Cymdeithasol creadigol a blaengar sydd a o leiaf 3 blynedd o brofiad mewn mabwysiadu neu leoliad plentyn a theulu i ymuno â'n tîm. Mae ein swyddfa’n lleoledig yng Nghaerdydd, ond byddwn ni’n croesawu ceisiadau o weithiwr cymdeithasol sy’n byw ledled Cymru. Rydym yn cefnogi weithio hyblyg a croesewir ceisiadu am rannu’r swydd.

Mae dyletswyddau'n golygu ymgymryd â'r ystod lawn o weithgarwch recriwtio, asesu a chynorthwyo lleoliadau plant, a cefnogaeth ar ol lleoliad/mabwysiadu.

Rydym yn rhoi swyddfa cefnogol gyda canolbwynt ar datblygiad y tîm a phersonol.

10% cyfraniad pensiwn + yswiriant iechyd BUPA. Talu am defnydd hanfodol o gar. Mae Cymdeithas Plant Dewi sant wedi ymrwymo i gyfleusterau cydraddol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 4ydd      Mis Hydref 2020

Dyddiad Cyfweliadau: 12fed             Mis Hydref 2020 (Caerdydd)

Os hoffech wybod mwy cysyllter â Anna Nyamhotsi, Melanie Oates neu Martina McCrossan yn 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA. Ffôn: 029 2066 7007. E-bost: info@stdavidscs.org. Gwefan: www.adoptionwales.org.