Howsgiper

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£9.00 yr awr
Posted
07 Nov 2019
Closes
29 Nov 2019
Sectors
Domestic
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Howsgiper

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd

6 awr yr wythnos am 45 wythnos y flwyddyn

Cyflog £9.00 yr awr

Hoffai Athrofa Padarn Sant benodi Howsgiper profiadol i gyflawni gwasanaethau glanhau a hylendid o’r radd flaeaf ledled adeiladau’r Ganolfan. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol i Reolwr Cyfleusterau’r Ganolfan Addysg ac yn gweithio 6 awr yr wythnos. Y patrymau shifftiau yw boreau neu brynhawniau, ac ambell benwythnos. Bydd angen gweithio oriau ychwanegol yn ystod wythnosau prysurach, er mwyn cyflawni holl ofynion y gwasanaeth.

Rydym yn chwilio am unigol â gwybodaeth eang am ddulliau glanhau a chadw tŷ a phrofiad o weithio mewn lleoliad tebyg.

Fel Howsgipar sy’n gweithio mewn tîm cyfeillgar a chefnogol, byddwch yn gwneud cyfraniad hollbwysig at sicrhau profiad gwych i’r myfyrwyr sy’n astudio ac yn gweithio yn ein Canolfan unigryw. 

Mae ffurflen gais a manylion eraill ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

Dyddiad cau – Dydd Gwener 29 Tachwedd am hanner dydd

Dyddiad Cyfweliad – Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

More searches like this