Cynorthwyydd Arlwyo

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£9.00 per hour
Posted
07 Nov 2019
Closes
29 Nov 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Cynorthwyydd Arlwyo

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd

Yn ystod y tymor yn unig –  

16.5 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn

Cyflog £9.00/awr

Hoffai Athrofa Padarn Sant recriwtio Cynorthwyydd Arlwyo amryddawn, a fydd yn atebol i’r Goruchwylydd Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar batrwm shifft amrywiol (h.y. boreau/prynhawniau/nosweithiau) mewn Canolfan Addysg. Rydym yn chwilio am unigolyn ag amrywiaeth eang o sgiliau cyffredinol mewn coginio, paratoi bwyd a glanhau cegin, profiad blaenorol mewn rôl debyg a Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd. Yn ystod wythnosau prysurach (tua 20 wythnos o’r contract), bydd angen gweithio oriau ychwanegol dros wythnos waith hirach. Felly, byddai gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio hyd at 25-30 awr yn ystod yr wythnosau hynny.

Fel Cynorthwyydd Arlwyo sy’n gweithio mewn tîm cyfeillgar a chefnogol, byddwch yn gwneud cyfraniad hollbwysig at sicrhau profiad gwych i’r myfyrwyr sy’n astudio ac yn gweithio yn ein Canolfan unigryw. 

Mae ffurflen gais a manylion eraill ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

Dyddiad cau – Dydd Gwener 29 Tachwedd am hanner dydd

Dyddiad Cyfweliad – Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

More searches like this