Independent Co-opted Member

Location
Merthyr Tydfil, Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful)
Salary
Competitive
Posted
04 Nov 2019
Closes
22 Nov 2019
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Independent Co-opted Member

The South Wales Police and Crime Panel is looking for a committed and enthusiastic individual to join the Panel as an Independent Co-opted Member until the 31st October 2020.

For an application pack or for more information please visit the website and search for “South Wales Police and Crime Panel” at Merthyr Tydfil County Borough Council.

The deadline for applications is 5pm on Friday 29th November 2019. It is anticipated that interviews will be conducted during week commencing 16th   December, in Merthyr Tydfil.

 

Independent Co-opted Member

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol tan 31  Hydref 2020.

Am becyn ymgeisio neu am ragor o wybodaeth ewch i  a chwiliwch am “South Wales Police and Crime Panel” neu cysylltwch â  yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5yp dydd Gwener  29 Dachwedd 2019. Rhagwelir y bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 16 Rhagfyr ym Merthyr Tudful.