Cynorthwyydd Personol

Location
Llandaff, Cardiff
Salary
£27,414
Posted
31 Oct 2019
Closes
15 Nov 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Corff y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru

Cynorthwyydd Personol i Esgob Llandaf

Cyflog lan i £27,414 (Ion 2020)

Rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Personol profiadol. Lleolir y swydd yn Llandaf, Caerdydd, a bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gynorthwyo i drefnu a darparu dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r swydd brysur, amrywiol a sensitif hon, gan gefnogi gwaith yr Esgob a’i swyddogaeth.

Bydd gennych sgiliau TG a sgiliau trefnu ardderchog. Byddwch yn gyfathrebwr hyderus a byddwch yn gallu ymdrin â phob mater mewn ffordd ddoeth a chyfrinachol.

Er nad yw gwybodaeth weithredol am yr Eglwys yng Nghymru a’i strwythur yn orfodol, byddai hynny’n fanteisiol.

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Llun 25 Tachwedd 2019.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

Y dyddiad cae ar gyfer derbyn ceisiadau yw canol dydd ar Ddydd Gwener 15fed Tachwedd 2019.