HEATING ENGINEER

Recruiter
Adra
Location
North Wales
Salary
£12.82 per hour
Posted
25 Oct 2019
Closes
14 Nov 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

£12.82 yr awr – Lleiafrif o 37 awr yr wythnos, hyd at 40 awr yr wythnos. Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru.

Rydym yn gofalu am dros 6,300 o gartrefi ac yn cynnig gwasanaethau i dros 14,000 o gwsmeriaid. Ein nod yw fod rhain yn fforddiadwy a dibynadwy. Rydym yn dîm o dros 300 o staff proffesiynol ac ymroddedig iawn sy’n rhoi’r cwsmer yng nghanol popeth yr ydym yn ei wneud.

Fel Peiriannydd Gwresogi fe fyddech yn derbyn y buddion canlynol:

 • Fan Cwmni
 • Cytundeb Parhaol
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang
 • Amryw o fuddion Iechyd a Llesiant
 • Aelodaeth Pensiwn

Mae’r gallu cyffredinol i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys dweud enwau lleoedd / enwau Cymraeg, rhoi a derbyn manylion, rhoi cyfarchiad dwyieithog yn hanfodol yn y swyddi yma.

Am fwy o wybodaeth, ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i’n wefan www.adra.co.uk

Dyddiad cau: Hanner dydd 14/11/19

*******************************************************************************************

HEATING ENGINEER
£12.82 per hour – Minimum of 37 hours a week, up to 40 hours a week. Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales.

Our goal is to have affordable and reliable homes. We look after over 6,300 homes and offer services to over 14,000 local customers. We have over 300 very professional and dedicated staff who put the customer at the centre of everything we do.

As a Heating Engineer, you will receive the following benefits:

 • Company van
 • Permanent Contract
 • All necessary tools
 • PPE and uniform
 • Paid annual leave
 • Extensive training
 • Various Health and Wellbeing benefits
 • Pension Membership

The general ability to communicate in Welsh and English, to include saying place names/Welsh first names, give and receive details, provide a bilingual greeting is essential in these roles.

For more information, and to download an application form, please visit our website

Closing date: Noon 14/11/19