Early Language Administrator

Recruiter
Gwent Association of Voluntary Organisations
Location
Caerphilly, Caerphilly (Caerffili)
Salary
£16,558 - £17,721 pa pro rata
Posted
24 Oct 2019
Closes
21 Nov 2019
Ref
ACHEK0811/SG-JW
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Early Language Administrator

Salary Scale Point 14 to 17 £16,558 - £17,721 pa pro rata
Actual Starting Salary Scp 14 £7,054.69 pa (inclusive of payment for annual leave)
Based in Caerphilly
18 hours per week (Term time 39 weeks – Mon, Wed & Thur)
This post is funded by Flying Start and Families First until 31st March 2020

Gwent Association of Voluntary Organisations is seeking to appoint an Early Language Administrator to provide administrative, clerical and ICT project support to the Early Language team funded through Families First and Flying Start.


Gweinyddwr Iaith Gynnar

Pwynt Cyflog 14 i 17 £16,558 - £17,721 y flwyddyn pro rata
Gwir Gyflog yn dechrau ar Scp 14 £7,054.69 y flwyddyn (yn cynnwys tâl am wyliau blynyddol)
Yn gweithio yng Nghaerffili
18 awr yr wythnos (Yn ystod y tymor 39 wythnos – Llun, Mercher & Iau)
Mae’r swydd hon yn cael ei hariannu gan Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf tan 31 Mawrth 2020

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent yn gobeithio penodi Gweinyddwr Iaith Gynnar i ddarparu cymorth gweinyddol, clerigol a phrosiect TGCh i’r tîm Iaith Gynnar a ariennir drwy Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n Deg.