Building and Facilities Officer

2 days left

Location
Rhos on Sea, Colwyn Bay
Salary
£30, 889 - £32,718 per annum
Posted
18 Oct 2019
Closes
15 Nov 2019
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

TEMPORARY BUILDINGS AND FACILITIES OFFICER, EASTERN SITES (TO THE END OF 2020), RHOS-ON-SEA CAMPUS, CS/0028/19

CLOSING DATE 25.10.2019 @ 12:00

Salary - £30, 889 - £32,718 y flwyddyn / per annum, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad /  dependant on qualifications and experience.

The Post Holder will hold the local Estates lead role (under the Estates Manager) for Planned & Reactive Maintenance work across the Grwp Llandrillo Menai (GLLM) “Eastern Sites” – specifically at:

·         Rhos-on-Sea Campus

·         Rhyl Campus

·         Abergele Campus

·         Denbigh Campus

·         Colwyn Bay Library

The post holder will be required to attend at all of these sites as required, as the work dictates. 

Key to this role will be close liaison, proactive communication, & co-ordination with college managers, staff and contractors at these Sites.

SWYDDOG ADEILADU A CHYFLEUSTERAU,  SAFLEOEDD DWYREINIOL DROS DRO (HYD AT DDIWEDD 2020), CAMPWS LLANDRILLO YN RHOS, CS/0028/19  

DYDDIAD CAU 25.10.2019 @ 12:00 YP

Bydd Deiliad y Swydd yn ymgymryd â rôl arwain (dan arweiniad y Rheolwr Ystadau) ar gyfer gwaith cynnal a chadw ar draws "Safleoedd Dwyreiniol" Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) - yn benodol ar:

·         Campws Llandrillo-yn-Rhos

·         Campws Rhyl

·         Campws Abergele

·         Campws Dinbych

·         Llyfrgell Bae Colwyn