Senior Business Support Officer / Uwch Swyddog Cymorth Busnes

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
19945.00 - 21589.00 GBP Annual
Posted
04 Oct 2019
Closes
01 Nov 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

To assist and support Teams who provide a service to the children and families within the Vale of Glamorgan in line with the relevant legislation, regulations and national standards.

To work to provide quality services to all users and carers.

To work in partnership with other professionals, services users, carers and agencies, both internally and externally.

Helpu a chefnogi timau sy'n rhoi gwasanaeth i blant a theuluoedd ym Mro Morgannwg yn unol ??'r ddeddfwriaeth, rheoliadau a safonau cenedlaethol perthnasol.

Gweithio a chynnig gwasanaethau o safon i'r holl ddefnyddwyr a gofalwyr.

Gweithio mewn partneriaeth ?? gweithwyr proffesiynol eraill, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr ac asiantaethau yn fewnol ac yn allanol.