Craftsperson (in training)

7 days left

Recruiter
Webrecruit
Location
Llandysul
Salary
£17382 - £19295 per annum
Posted
11 Oct 2019
Closes
30 Oct 2019
Ref
HKUPF3010/SG-MI-CC
Sectors
Training
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Crefftwr (dan hyfforddiant)
Amgueddfa Wlân Cymru

37 awr yr wythnos

Contract Parhaol

Gradd B £17,382.60–£19,295.98 y flwyddyn

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon

Dyddiad Cau: 30 Hydref 2019 erbyn 5.00yh
Dyddiad cyfweld: 12 Tachwedd 2019 

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. 
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

English translation:

Craftsperson (in training)  
National Wool Museum

37 hours per week

Permanent Contract

Salary: Grade B £17,382.60 - £19,295.98 per annum

The ability to speak Welsh is desirable for this post

Closing Date: 30 October 2019 by 5.00pm 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

More searches like this