Casual Pool Lifeguards & Swimming Instructors

Expiring today

Recruiter
Sport Wales
Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£Competitive
Posted
09 Oct 2019
Closes
18 Oct 2019
Ref
HKUOS1810/SG-JW-CC
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Casual Pool Lifeguards & Swimming Instructors

Location: Plas Menai National Outdoor Centre, Caernarfon, North Wales.
 
Plas Menai is the Sport Wales National Outdoor Centre for Wales, offering outdoor activities, sailing courses, powerboating, windsurfing, kayaking and much more. We also have a busy swimming pool with a varied programme of aquatic activity.

We are looking for suitably qualified Pool Lifeguards and Swimming Instructors to join our swimming pool team on a casual/on call basis to cover staff holiday and sickness.

In this role, you will supervise the swimming pool and provide swimming instruction to children and adults in accordance with the centre’s Normal Operating Procedures. You will ensure the Swimming Pool area is maintained to the highest standards and provide a safe and fun environment for our customers.

You must be over 18 years of age and as a Lifeguard it is essential that you hold a current National Pool Lifeguard Qualification (NPLQ) and have up to date IQL refresher training logged. 

As a Swimming Instructor you must also be over 18 years of age, hold a UKCC L2 Certificate in Coaching or Teaching Aquatics and have a current National Pool Lifeguard Qualification (NPLQ) and have up to date IQL refresher training logged.

Due to the nature of this post the ability to be able to speak in Welsh is considered desirable.

If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you. Applications are welcomed in Welsh and will not be treated any less favourably than those received in English.

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community.
 
Welsh Translation:
 
Achubwyr Bywyd Pwll Achlysurol & Hyfforddwyr Nofio

Lleoliad: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai, Caernarfon
 
Plas Menai yw Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru ar gyfer Cymru, yn cynnig gweithgareddau awyr agored a chyrsiau hwylio, gyrru cychod pŵer, gwyntsyrffio, caiacio a llawer mwy. Hefyd mae gennym ni bwll nofio prysur gyda rhaglen amrywiol o weithgareddau dŵr.
 
Rydyn ni’n chwilio am Swyddogion Gwarchod Bywyd a Hyfforddwyr Nofio cymwys i ymuno â thîm y pwll nofio yn achlysurol/ar alw i gymryd lle staff ar wyliau a staff sy’n sâl.
 
Yn y rôl yma, byddwch yn goruchwylio’r pwll nofio ac yn rhoi hyfforddiant nofio i blant ac oedolion yn unol â Gweithdrefnau Gweithredu Arferol y Ganolfan. Byddwch yn sicrhau bod ardal y Pwll Nofio’n cael ei chynnal i’r safonau uchaf ac yn darparu amgylchedd diogel a hwyliog i’n cwsmeriaid.
 
Rhaid i chi fod dros 18 oed fel Swyddog Gwarchod Bywyd ac mae’n hanfodol bod gennych chi Gymhwyster Gwarchod Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) cyfredol a hyfforddiant gloywi IQL diweddar wedi’i gofnodi. 
 
Fel hyfforddwr nofio rhaid i chi hefyd fod dros 18 oed, dal Tystysgrif L2 UKCC mewn Hyfforddi neu Addysgu Gweithgareddau Dŵr a bod â Chymhwyster Gwarchod Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) cyfredol a hyfforddiant gloywi IQL diweddar wedi’i gofnodi.
 
Oherwydd natur y swydd yma, mae gallu siarad Cymraeg yn cael ei ystyried yn ddymunol.
 
Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel, yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Mae croeso i geisiadau yn y Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai a dderbynnir yn Saesneg.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.