Town Clerk / Responsible Financial Officer 

Location
Ammanford, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£30507 to £32029 per annum
Posted
03 Oct 2019
Closes
14 Oct 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Ammanford town council

Town Clerk / Responsible Financial Officer 

(Full-Time 37 hours per week)

SALARY: £30507 to £32029 per annum

Working from the Town Hall, applicants must be able to demonstrate that they have experience of administrative management; an ability to understand local government law and procedure; experience of line management of staff; financial management knowledge; competent IT skills and a willingness to pursue ongoing training opportunities. The ability to work efficiently through the medium of Welsh is desirable. 
Hours of work: Monday to Friday with regular evening work and occasional weekends. 

Please complete attached application form, and reply by e-mail pegan@onevoicewales.wales CVs will not be accepted. 

CLOSING DATE: Midnight on 14 October 2019

INTERVIEWS WILL BE HELD W/C 28 October 2019

 

Cyngor Tref Rhydaman

Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol 

(Llawn-Amser 37 awr yr wythnos)

CYFLOG: £30507 to £32029 y flwyddyn
Gan weithio o Neuadd y Dref, rhaid i ymgei
syddion allu dangos fod ganddynt brofiad o reolaeth weinyddol; y gallu i ddeall cyfraith a gweithdrefnau llywodraeth leol; profiad o waith rheolydd llinell staff; gwybodaeth am reolaeth ariannol; sgiliau TG cymwys a pharodrwydd i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant. Mae’r gallu i weithio’n effeithlon trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.

Oriau gwaith: Dydd Llun i ddydd Gwener a bydd gwaith rheolaidd gyda’r nos a thros y Sul bob hyn a hyn,

Er mwyn cael rhagor o fanylion am y swydd a’r disgrifiad swydd llawn danfonwch e-bost at pegan@unllaiscymru.org.uk Ni dderbynnir dogfennau CV.

DYDDIAD CAU: Ganol nos ar 14 Hydref 2019

CYNHELIR CYFWELIADAU YN YR WYTHNOS YN CYCHWYN AR 28 Hydref 2019