Development Officer - Learning and Engagement

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
35 hours: £26,095.17 - £32,089.12
Posted
30 Sep 2019
Closes
11 Oct 2019
Ref
HKUKM1110/SG-MI-CC
Sectors
Sport & Leisure
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Datblygu - Addysg ac Ymgysylltu

Lleoliad – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Graddfa E

Contract: 28 - 35 awr yr wythnos (i’w gytuno wrth benodi)
28 oriau: £20,876.14 – £25,671.29
35 oriau: £26,095.17 - £32,089.12

Rydym yn chwilio am Swyddog Datblygu -  Addysg ac Ymgysylltu i ysgrifennu a darparu cymorth ymarferol ar gyfer ceisiadau am gyllid i gefnogi ac ehangu gwaith craidd dysgu, ymgysylltu a digwyddiadau ar draws Amgueddfa Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen gais ar gael ar wefan yr Amgueddfa

Dyddiad cau: 11 Hydref 2019 (erbyn 5pm)

Dyddiad y cyfweliadau: 4 Tachwedd, 2019 

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymdeithas.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.
 
English translation:

Development Officer – Learning and Engagement

Location – National Museum Cardiff

Grade E

Contract – 28 to 35 hours per week (to be agreed on appointment)
28 hours: £20,876.14 – £25,671.29
35 hours: £26,095.17 - £32,089.12

We are looking for a Development Officer – Learning and Engagement to write and provide practical support for funding bids that supports the expansion of the work of the Learning & Engagement division across Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Further information and an application form is available on the Museum’s website

Closing date: 11 October 2019 (by 5.00 pm)

Interview Date: 4 November 2019     

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 

More searches like this