Learning, Participation & Interpretation Officer

6 days left

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade D £19,392 - £24,486 per annum 
Posted
26 Sep 2019
Closes
24 Oct 2019
Ref
HKUIQ0611/SG-MI-CC
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 

30 Awr yr Wythnos

Cytundeb dros dro 3 blynedd

Graddfa D £19,392 - £24,486 y flwyddyn
(Yn seiliedig ar gyflog amser llawn 37 awr o £23,916.93 - £30,200.32 y flwyddyn)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Dyddiad Cau: 6 Hydref 2019 erbyn 5:00yh
Dyddiad cyfweld: 21 Hydref 2019

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. 
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.

English Translation:

Learning, Participation & Interpretation Officer  
National Museum Cardiff

30 hours per week

3 year fixed term contract 

Grade D £19,392 - £24,486 per annum 
(Based on the full-time equivalent of 37 hours at £23,916.93 - £30,200.32 per annum)

The ability to speak Welsh is essential for this post.

Closing Date: 6 October 2019 by 5:00pm
Interview date: 21 October 2019

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.