PA - Wales Arts International

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£20,601 - £25,052 per annum depending on experience
Posted
21 Sep 2019
Closes
19 Oct 2019
Ref
HKUHT3009/SG-MI-CC
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Cynorthwyydd Personol
Dyddiad cau: 30/09/2019

Bydd gan y Cynorthwyydd Personol bortffolio cymysg o gyfrifoldebau unigol ond y prif ffocws bydd ar roi cymorth i Bennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru er mwyn sicrhau bod gweithgareddau'r Tîm yn cael eu cyflawni'n effeithiol drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol o ansawdd sy'n cynorthwyo gyda gweithio hyblyg/symudol. Mae hyn yn cynnwys cydlynu gwaith cyfathrebu, gohebiaeth, apwyntiadau/rheoli dyddiadur, teithio a threuliau.

Tymor penodol hyd at 30 Mawrth 2020
Rhan amser, 14.8 o oriau'r wythnos
£20,601 - £25,052 (£8,240 - £10,020 pro ratay flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Mae’r gallu i weithio ar liwt eich hun a blaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau yn hanfodol, yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Mae gwybodaeth ddigonol o unrhyw ieithoedd tramor neu’r gallu i siarad unrhyw rai yn rhugl yn ddymunol.

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 30 Medi 2019
Dyddiad cyfweld: ar hyn o bryd rydym yn ystyried ei gynnal ar 7 Hydref 2019

Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.

English Translation:

Wales Arts International PA
Closing date: 30/09/2019

The PA will have a mixed portfolio of individual responsibilities but their main focus will be on supporting the Head of Wales Arts International to ensure the effective delivery of the team’s activities, its projects and services by providing a high quality administrative service that that assists flexible/mobile working. This includes the co-ordination of communication, correspondence, appointments/diary management, travel and expenses.

Fixed term until 30 March 2020
Part time, 14.8 hours per week
£20,601 - £25,052 (£8,240 - £10,020 pro rata) per annum depending on experience

This role is based in Cardiff.

The ability to work on your own initiative and prioritise, working effectively under pressure is essential along with good communication skills and a commitment to high standards of customer care.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.  Working knowledge or fluency in any foreign languages would be beneficial.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

Closing date: 12:00 midday on 30 September 2019
Interview date: provisionally scheduled for 7 October 2019

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 

More searches like this