Trustee

Location
Various locations around Wales
Salary
Voluntary – with expenses
Posted
12 Sep 2019
Closes
10 Oct 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gwnewch gais i fod yn Ymddiriedolwr mewn Undeb Myfyrwyr

(Gwirfoddol - gyda threuliau)

(Lleoliadau amrywiol o amgylch Cymru)

Mae Undebau Myfyrwyr yn sefydliadau anhygoel; rydym yn gweithio bob dydd i gefnogi a chynrychioli ein myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau. Mae gan addysg y pŵer i drawsnewid bywydau, a thrwy eu cyfranogiad yn ein mudiadau, mae ein myfyrwyr yn herio, yn datblygu ac yn tyfu.

Rydym yn grŵp o Undebau Myfyrwyr yng Nghymru yn gweithio gyda'n gilydd i chwilio am ymddiriedolwyr allanol ychwanegol i ymuno â'n Byrddau Ymddiriedolwyr unigol. Mae Undebau Myfyrwyr yn elusennau gwych i ymwneud â nhw - rydym yn cael ein harwain gan aelodau; rydym yn ddemocrataidd; yn seiliedig ar werthoedd; yn gyfranogol; a bob amser yn edrych i'r dyfodol.

Rydym yn ymdrechu i wella bywydau myfyrwyr drwy ein heiriolaeth, ein hymgyrchu, ein gweithgareddau a'n gwasanaethau masnachol, ac rydym yn chwilio am broffesiynwyr dawnus i'n helpu i dyfu a gwella.

Gallwch ddarganfod mwy am bob un o'r undebau unigol, a gwneud cais i fod yn ymddiriedolwr drwy fynd i:

https://www.tsdsu.co.uk/new-trustees

 

Apply to be a Students’ Union Trustee

(Voluntary – with expenses)

(Various locations around Wales)

Students’ Unions are amazing organisations; we work every day to support and represent our students throughout their studies. Education has the power to transform lives and through involvement in our organisations, our students challenge, develop and grow.

We are a group of Students’ Unions in Wales working together to look for additional external trustees to join our individual Trustee Boards. Students’ Unions are great charities to be involved in – we are member-led; democratic; values-driven; participative; and always looking to the future.

We strive to make students’ lives better through our advocacy, our campaigning, our activities and our commercial services, and we are looking for skilled professionals to help us grow and improve.

Find out more about each of the individual unions, and to apply to be a trustee, visit the website by clicking apply

More searches like this