Business Development Officer

Location
Llanrwst, Conwy
Salary
£18,000 per annum
Posted
03 Sep 2019
Closes
20 Sep 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Business Development Officer,

St Grwst Church, Llanrwst

Part-time (25 hours per week)

£18,000 per annum (£28,800 FTE)

Fixed term 3 years

St Grwst’s Church is looking for a Business Development Officer who has the energy, drive and vision, to coordinate the work of the volunteers and oversee the delivery of the activities outlined in the 3-year Activity & Business Plan. Funding from the National Lottery Heritage Fund will see the Church transformed into a community hub at the centre of the town and local community.

An enthusiastic team player, you will have the ability to work with a wide range of people and act on your own initiative. 25 hours per week on a flexible basis. Some evening and weekend work will be necessary. Salary: £18,000 per annum plus Defined Contribution Pension Scheme with an employer’s contribution of 9%.

Click apply below for further information and to download an application pack.

Closing date: Friday 20th September 2019

Swyddog Datblygu Busnes, 

Eglwys Sant Grwst, Llanrwst

Rhan amser (25 awr yr wythnos) £18,000 pro rata 

(Cyflog Cyfwerth ag Amser Llawn £28,000) 

Cyfnod penodol o 3 blynedd 

Mae Eglwys Sant Grwst yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes sy’n meddu ar yr egni, mynd a gweledigaeth i gefnogi a chydlynu gwaith y gwirfoddolwyr a goruchwylio’r gwaith cyflwyno gweithgareddau wedi’u crybwyll yn y Cynllun Gweithgareddau a Busnes 3 blynedd o hyd. Yn sgil derbyn cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, bydd modd mynd ati i drawsnewid yr Eglwys i fod yn ganolfan gymunedol yng nghanol y dref ac a fydd yn ganolog i’r gymuned. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig, yn medru gweithio fel rhan o dîm, yn medru cydweithio gydag ystod eang o bobl ac yn medru bwrw ati ar eu menter eu hun.

Bydd yr ymgeisydd yn gweithio 25 awr yr wythnos yn hyblyg. Bydd gofyn ichi weithio gyda’r nos ac yn ystod y penwythnos o bryd i’w gilydd. Cyflog: £18,000 y flwyddyn (pro-rata) ynghyd â Chynllun Pensiwn Cyfraniadau Pendant lle bydd y cyflogwr yn cyfrannu 9%.

I weld y disgrifiad swydd llawn a’r ffurflen gais, ewch i https://dioceseofstasaph.org.uk/

Dyddiad cau: Dydd Gwener, Medi’r 20fed 2019