Apprentice

7 days left

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£17,383
Posted
27 Aug 2019
Closes
27 Sep 2019
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

National Assembly for Wales Apprentice Scheme 2020

Salary: £17,383

Duration: 12 Months

Develop your skills and fulfil your ambition as you work, earn and study for a nationally recognised qualification.

Whether you have a clear vision for the future, or if you’re still working out what you’d like to do, you can experience the many avenues we offer so you can find one that suits your interests and enables you to excel.

Following a carefully designed programme, you'll learn from the people you'll be working with on day-to-day basis.

You'll build your skills, meet new people, and develop your ability to work in a busy environment.

We're looking for a number of apprentices to join us in working for the National Assembly for Wales. Working and studying at the Assembly means you will be at the heart of Welsh politics, developing your skills and knowledge on how to best navigate and assist a busy and exciting workplace where Wales' laws are made

Closing date: 10.00 27 September 2019

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Cynllun Prentisiaeth 2020

Salary: £17,383                    

Cyfnod: 12 Mis

Beth am ddatblygu eich sgiliau ac ehangu eich uchelgais wrth i chi weithio, ennill cyflog, ac astudio am gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Ni waeth a oes gennych weledigaeth glir ar gyfer y dyfodol neu eich bod heb benderfynu eto beth hoffech ei wneud, mae gennym lawer o ffyrdd o'ch helpu i ddod o hyd i rywbeth addas i chi a fydd yn eich helpu i ragori.

Gan ddilyn rhaglen a gynlluniwyd yn ofalus, byddwch chi'n dysgu gan y bobl y byddwch chi'n gweithio gyda nhw bob dydd.

Byddwch yn datblygu eich sgiliau, cwrdd â phobl newydd, a datblygu eich gallu i weithio mewn gweithle prysur.

Rydym yn chwilio am nifer o brentisiaid i ymuno â ni i weithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae gweithio ac astudio yn y Cynulliad yn golygu y byddwch wrth galon gwleidyddiaeth Cymru, gan ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth o ran y ffordd orau i lywio a chynorthwyo gweithle prysur a chyffrous lle mae deddfau Cymru yn cael eu gwneud.

Gwnewch gais nawr

Dyddiad Cau: 10.00 27 Medi 2019