Commercial Hair & Beauty Manager

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, Flintshire, Wales
Salary
£36121 - £40381 per annum
Posted
22 Aug 2019
Closes
19 Sep 2019
Ref
CC/1092
Contact
Coleg Cambria
Sectors
Health & Beauty
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Commercial Hair and Beauty Manager

Location: Deeside and Wrexham

Working hours: Permanent Full Time

Salary: £36,121 to £40,381 based on a salary assessment and relevant experience

Here at Coleg Cambria, we are looking for a Commercial Hair and Beauty Manager to provide effective leadership and management of commercial activity that supports the Hairdressing and Beauty Therapy curriculum.

As our Commercial Hair and Beauty Manager, you will deliver the highest possible quality of provision ensuring successful learner outcomes, progression and employer satisfaction.

Having responsibility for a diverse team across two sites, you will develop innovative solutions to deliver a sector leading commercial operation; lead and manage a variety of skills competition activities both on site and across the UK whilst actively promoting a culture of excellence and equal opportunity

If you hold a relevant recognised professional qualification and have proven management experience gained within the beauty and / or hairdressing industry, this could be the perfect opportunity for you!

A teaching qualification and experience of working in the education sector is not essential - what's more important is the ability to prioritise and set challenging goals to achieve objectives. We'd like you to have a good understanding of budget planning and control of resources and be able to develop and implement policies and operational strategies. If you are a highly driven and self-motivated individual with the desire to develop and motivate others, then we would love to hear from you!

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

Closing Date: 16/09/2019

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Rheolwr Trin Gwallt a Harddwch Masnachol
Lleoliad: Glannau Dyfrdwy a Wrecsam

Oriau Gwaith: Parhaol, Llawn Amser

Cyflog: £36,121 - £40,381 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Reolwr Trin Gwallt a Harddwch Masnachol i arwain a rheoli gweithgareddau masnachol yn effeithiol sy'n cynorthwyo'r cwricwlwm Trin Gwallt a Therapi Harddwch.

Fel ein Rheolwr Trin Gwallt a Harddwch Masnachol, byddwch yn cyflwyno darpariaeth o'r ansawdd uchaf posib, sy'n sicrhau deilliannau dysgu llwyddiannus, cynnydd dysgwyr a boddhad cyflogwyr.

Byddwch yn gyfrifol am dîm amrywiol ar ddau safle. Byddwch yn datblygu datrysiadau arloesol i gyflwyniad gweithredoedd masnachol sy'n arwain y sector; arwain a rheoli amrywiaeth o weithgareddau cystadlaethau sgiliau ar y safle a ledled y Deyrnas Unedig wrth hyrwyddo'n weithredol ddiwylliant o ragoriaeth a chyfleoedd cyfartal.

Os oes gennych gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig a phrofiad o reoli yn y diwydiant harddwch a / neu drin gwallt, gallai'r cyfle hwn fod yn berffaith i chi!

Nid yw cymhwyster addysgu na phrofiad o weithio yn y sector addysg yn hanfodol - mae'n bwysicach fod gennych allu i flaenoriaethu a gosod nodau heriol i gyflawni amcanion. Hoffem pe bai gennych ddealltwriaeth dda o gynllunio cyllideb a rheoli adnoddau, ac yn gallu datblygu a gweithredu polisïau a strategaethau gweithredu. Os ydych chi'n unigolyn brwdfrydig a hunanysgogol yn dyheu am ddatblygu a chymell eraill, yna hoffem gael clywed gennych chi!

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.