Project Administrator

7 days left

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£20,601 – £25,052 per annum DOE Plus Benefits
Posted
15 Aug 2019
Closes
30 Aug 2019
Ref
HKTUT3008/SG-MI-CC
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Gweinyddwr Prosiect, Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau

Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2020 
Llawn amser, 37 awr yr wythnos 
£20,601 – £25,052 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd yng Nghaerdydd. 

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio ar brosiect mawr i wella safon addysg greadigol yn ysgolion Cymru. Yn y Cynllun Dysgu Creadigol a'r Celfyddydau mae rhaglen uchelgeisiol o weithgarwch. 
 
Disgrifia'r Cynllun strategaeth o weithredu ar y cyd sy'n fodd i Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru gydweithio i roi ar waith yr argymhellion sydd yn adroddiad yr adolygiad, Y Celfyddydau mewn Addysg (Smith 2013).

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Prosiect i ymuno â’n tîm prosiect.  Bydd gan ddeilydd y swydd hon swyddogaeth bwysig wrth gefnogi’r holl dîm i weithredu'r argymhellion hynny. 
  
Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ymhlith y buddion a gynigir mae oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn cyflog terfynol. 

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Gwener 30 Awst 2019

Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.

English Translation:

Project Administrator, Creative Learning Through the Arts

Fixed term until 31 March 2020 
Full time, 37 hours per week 
£20,601 – £25,052 per annum depending on experience
This role is based within the Cardiff office.  

The Welsh Government and Arts Council of Wales are collaborating on a major project to enhance the quality of creative learning in Wales’ schools.  An ambitious programme of activity has been set out in an Arts and Creative Learning Plan. 
 
The Plan sets out a joint implementation strategy that enables the Arts Council and Welsh Government to work together to implement the recommendations contained in the Arts in Education review report (Smith 2013). 

We are looking for a Project Administrator to join our project team. The post holder will play an important role in supporting the whole team in the implementation of those recommendations.  

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is desirable but not essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. 

Closing date: 12:00 midday on Friday 30 August 2019    

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 

More searches like this