Appointment of three Non-executive Directors

Location
Various locations
Salary
£9,360 per annum plus reasonable expenses
Posted
15 Aug 2019
Closes
13 Sep 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Welsh Ambulance Services NHS Trust – Appointment of three Non-executive Directors x3

Remuneration – £9,360 per annum plus reasonable expenses

Time commitment – 4 days per month, but often higher due to organisational demands.

Background – Three Non-executive Directors are required for the Welsh Ambulance Services NHS Trust. Financial knowledge and skills are required for one of the appointments. For the other appointments, knowledge of HR and experience of working outside the NHS in terms of partnership working or public engagement are required. Previous Board experience desirable but not essential.

The closing date for applications is 13 September 2019.

 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Penodi tri Chyfarwyddwr Anweithredol x3

Tâl cydnabyddiaeth – £9,360 y flwyddyn ynghyd â chostau rhesymol

Ymrwymiad amser – 4 diwrnod y mis, ond yn fwy yn aml oherwydd galwadau sefydliadol.

Cefndir – Mae angen tri Chyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Mae angen gwybodaeth a sgiliau ariannol ar gyfer un o'r penodiadau. Ar gyfer y penodiadau eraill, mae gwybodaeth am Adnoddau Dynol a phrofiad o weithio y tu allan i'r GIG o safbwynt gweithio mewn partneriaeth neu ymgysylltu â'r cyhoedd yn ofynnol. Mae profiad blaenorol ar Fwrdd yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 13 Medi 2019.