Learning Facilitator

Expiring today

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£12,952.40 – £15,947.55
Posted
07 Aug 2019
Closes
21 Aug 2019
Ref
HKTSL2108/SG-MI-CC
Sectors
Human Resources
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Hwylusydd Addysg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gradd C - £12,952.40 – £15,947.55 

(Wedi ei seilio ar cyflog llawn amser o £19,169.56 – £23,602.38 y flwyddyn)

Contract Parhaol - 25 awr yr wythnos

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 21 Awst 2019 (erbyn 5pm)
Dyddiad y cyfweliadau:   04 Medi 2019

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. 
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.    

English Translation:

Learning Facilitator
St Fagans National History Museum

Grade C - £12,952.40 – £15,947.55

(based on the full-time equivalent of 37 hours at £19,169.56 – £23,602.38 per annum)

Permanent Contract – 25 hours per week

The ability to speak Welsh is essential for this post.

Closing date: 21 August 2019 (by 5.00 pm)
Interview Date: 04 September 2019 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 

More searches like this