Age Discrimination Lead

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£35,200 - £42,850 per annum
Posted
07 Aug 2019
Closes
03 Sep 2019
Contract Type
Contract

Making Wales the best place in the world to grow older

The Older People’s Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people across Wales. Working for the Commissioner, you will be part of a dynamic and fast paced organisation, delivering positive outcomes and change for older people in Wales.

Age Discrimination Lead

£35,200 - £42,850 per annum

Fixed term for 3 years (4 days per week)

The Older People’s Commissioner is an equal opportunities employer and is committed to promoting equality and diversity throughout Wales and her work. The Commissioner welcomes applications in Welsh, English, or both languages.

For more information and application details, please visit http://www.olderpeoplewales.com/en/about/Vacancies.aspx or email recruitment@olderpeoplewales.com.

Closing Date for applications: Wednesday 11 September 4.00pm

If you are successfully shortlisted you must be available to attend an interview on Monday 30 September

 

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Arweinydd Gwahaniaethu ar Sail Oed

 

£35,200 - £42,850 y flwyddyn

4 diwrnod yr wythnos

Tymor penodol am 3 blynedd (4 diwrnod yr wythnos)

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn y ddwy iaith.

 

I gael rhagor o wybodaeth a manylon sut i wneud cais, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies.aspx neu anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Mercher 11 Medi 4y.p

Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar ddydd Llun 30 Medi