Senior Learning, Participation and Interpretation Officer

6 days left

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£26,095.18 - £32,089.12
Posted
05 Aug 2019
Closes
30 Aug 2019
Ref
HKTRR3008/SG-MI-CC
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Uwch Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli (cyfnod mamolaeth)

Lleoliad - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe

Graddfa E

£26,095.18 - £32,089.12

Contract: 5 dydd yr wythnos (hyd at 12 mis) cychwyn Hydref 2019

Rydym yn chwilio am Uwch Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli i ddatblygu a darparu rhaglenni dysgu aml-lwyfan ar gyfer ysgolion, pobl ifanc a theuluoedd.

Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen gais ar gael ar wefan yr Amgueddfa

Dyddiad cau: 30 Awst 2019 (erbyn 5pm)

Dyddiad y cyfweliadau: 11 Medi 2019

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymdeithas.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.   


English Translation:


Senior Learning, Participation and Interpretation Officer – Maternity Cover

Location - National Waterfront Museum Swansea

Grade E

£26,095.18 - £32,089.12

Contract - 5 days a week (up to 12 months), start date October 2019

We are looking for a Senior Learning, Participation & Interpretation Officer to develop and deliver multi-platform learning programmes for schools, young people and families. 

Further information and an application form is available on the Museum’s website

Closing date: 30 August 2019 (by 5.00 pm)

Interview Date: 11 September 2019

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.