Farm Assessor

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Competitive
Posted
05 Aug 2019
Closes
23 Aug 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae gan QWFC Cyf swydd Asesydd Fferm

ar gyfer Cynllun Gwarant Fferm (FAWL) a Chynllun Gwarant Fferm Tractor Coch Llaeth, i weithio yng Ngogledd Orllewin Cymru a’r cyffuniau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus o leiaf bum mlynedd o brofiad o weithio ar uned gig eidion neu ddefaid a llaeth neu dair blynedd os
yw’n meddu ar gymhwyster addas mewn amaethyddiaeth.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Am ragor o fanylion a ffurflen gais, cysylltwch Iestyn Jones ar 01970
636688 neu e-bostiwch info@wlbp. co.uk erbyn 23 o Awst 2019. Gellir cael
ffurflenni cais a swydd ddisgrifiad ar www.wlbp.co.uk a www.fawl.co.uk
yn ogysta


QWFC have a vacancy for a Farm Assessor for the Farm Assured Welsh
Livestock Scheme (FAWL) and Red Tractor Dairy Assurance Scheme to
work in North West Wales and the surrounding areas.

The successful candidate will have at least five years’ experience of working on a beef, sheep and dairy unit or three years’ experience with an appropriate qualification in agriculture.

Candidates must be able to communicate in the medium of Welsh and English.

For further details and an application form, please click apply to visit website by 23rd August 2019.