Learning, Participation and Interpretation Officer

7 days left

Recruiter
National Museum of Wales
Location
NP4 9XP, Pontypool
Salary
£11,312.06 - £14,283.94
Posted
30 Jul 2019
Closes
27 Aug 2019
Ref
HKTPO0209/SG-MI-CC
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli 
Lleoliad - Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Gradd D: £11,312.06 - £14,283.94

Contract: 17.5 yr wythnos, cychwyn Hydref 2019

Rydym yn chwilio am Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli i ddatblygu a darparu rhaglenni dysgu aml-lwyfan ar gyfer ysgolion, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. 

Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen gais ar gael ar wefan yr Amgueddfa

Dyddiad cau: 2 Medi 2019 (erbyn 5pm)
Dyddiad y cyfweliadau:   17 Medi 2019

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymdeithas.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.  

English Translation:

Learning, Participation and Interpretation Officer
Location - Big Pit: National Coal Museum

Grade D: £11,312.06 - £14,283.94

Contract – 17.5 hours a week, start date October 2019

We are looking for a Learning, Participation & Interpretation Officer to develop and deliver multi-platform learning programmes for schools, young people, families and community groups. 

Further information and an application form is available on the Museum’s website

Closing date: 2 September 2019 (by 5.00 pm)
Interview Date: 17 September 2019     

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 
 

More searches like this