Personal Assistant

Expiring today

Location
Mold, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£21,907-£24,901 Pro Rata
Posted
17 Jul 2019
Closes
22 Aug 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Personal Assistant 

CYNORTHWYYDD PERSONOL I'R PENNAETH /RHEOLWR SWYDDFA

Mae Ysgol Maes Garmon yn dymuno penodi unigolyn brwdfrydig sydd â'r sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r swydd allweddol hon.

PWRPAS Y SWYDD  I weithredu fel Cynorthwyydd Personol i'r Pennaeth ac i ddarparu cefnogaeth weinyddol gyfrinachol.  I gyfathrebu'n effeithiol ar ran y Pennaeth gydag amrywiaeth eang o bobl, o fewn yr ysgol a thu hwnt.  I reoli staff Swyddfa'r Ysgol gan oruchwilio pob agwedd o'r gwaith dyddiol.  I weithredu fel Clerc y Corff Llywodraethol. 

Anfonwch ffurflen gais a llythyr eglurhaol at:  Mrs Val Hughes, Ysgol Maes Garmon, Stryd Conwy, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1JB neu val.hughes@ymg.siryfflint.sch.uk

Am mwy o fanylion neu sgwrs anffurfio cysylltwch hefo Mrs Val Hughes ar 01352 750678.

Dyddiad cychwyn y swydd: I'w drafod.

[The above post is for a PA to the Headmistress and Office Manager at Ysgol Maes Garmon.  The ability to communicate through the medium of Welsh is essential]. 

Cyflog: £21,907-£24,901 Pro Rata

Contract:  Amser tymor yn unig [39 wythnos]

Dyddiad cau:  22/08/2019 11.59yb