Information Systems Officer / Swyddog Systemau Gwybodaeth

4 days left

Recruiter
Education Workforce Council
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,625 per annum (starting salary) plus benefits / £23,625 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda budd
Posted
11 Jul 2019
Closes
28 Jul 2019
Ref
EWC 39 / CGA 39
Sectors
IT, IT Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales. 

Providing expert in-house IT technical support, the Information Systems Officer will undertake a range of activities including installation, operating system/application support upgrades, security patching, hardware maintenance and purchasing.  The Information Systems Officer will also assist in the design and maintenance of the Council’s website and the development of back-end systems and applications.

The successful candidate will be experienced in IT technical support and problem-solving, with in-depth knowledge of all MS Office programs.  In addition, the successful candidate will have excellent analytical skills with the ability to think creatively and communicate complex matters clearly to colleagues with varying levels of technical understanding.  Welsh language skills are desirable but not essential to the post.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is 28 July 2019.

 

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd y Swyddog Systemau Gwybodaeth yn darparu cymorth technolegol TG arbenigol, mewnol, ac yn cyflawni amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys gosod, uwchraddio systemau gweithredu/cymorth cymwyseddau, gosod pats diogelwch, cynnal a phrynu caledwedd. Bydd y Swyddog Systemau Gwybodaeth hefyd yn cynorthwyo i ddylunio a chynnal gwefan y Cyngor a datblygu ôl-systemau a chymwyseddau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brofiadol ym maes cymorth technegol TG a datrys problemau, gyda gwybodaeth fanwl am holl raglenni MS Office. Hefyd, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau dadansoddol ardderchog â’r gallu i feddwl yn greadigol a chyfleu materion cymhleth yn glir i gydweithwyr gyda lefelau amrywiol o ddealltwriaeth dechnegol. Mae meddu ar y Gymraeg yn ddymunol, ond heb fod yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 28 Gorffennaf 2019.