Temporary Project Support Officer

4 days left

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£28,785 - £32,029 per annum
Posted
11 Jul 2019
Closes
25 Jul 2019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

This is an exciting time to join a busy Regeneration team who
are leading on delivering the regeneration of Swansea City
Centre and other key regeneration proposals that support the delivery of our Economic Regeneration ambitions, corporate priorities and vision for Swansea.

TEMPORARY PROJECT SUPPORT OFFICER

Salary: £28,785 - £32,029 per annum

Post number: PL.65986
Directorate/department: Place

This is an exciting opportunity to join a hardworking team to cover maternity leave for a 14 month period.

The role would involve working on delivering an Arena for Swansea.

The scheme is complex and the role requires excellent project management and organisation skills to help deliver this exciting project as part of a wider team

For a further Job Description and to apply please go to:-
www.swansea.gov.uk/jobs and apply online now for post PL.65986

Closing date: 5pm 25th July 2019

 

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â thîm adfywio prysur sy’n arwain y gwaith o adfywio Canol Dinas Abertawe a chynigion adfywio allweddol eraill sy’n cefnogi’r gwaith o gyflawni ein huchelgeisiau o ran Adfywio Economaidd, ein blaenoriaethau a’n gweledigaeth gorfforaethol ar gyfer Abertawe.

SWYDDOG CYMORTH PROSIECTAU DROS

Cyflog: £28,785 - £32,029 y flwyddyn

Rhif y swydd: PL.65986

Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm gweithgar i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth am gyfnod o 14 mis.

Byddai’r rôl yn cynnwys gweithio ar ddarparu Arena i Abertawe. Mae’r cynllun yn gymhleth ac mae’r swydd yn gofyn am sgiliau rheoli
prosiectau a threfnu rhagorol er mwyn helpu i gyflawni’r prosiect cyffrous hwn yn rhan o dîm ehangach.

Am Ddisgrifiad Swydd arall ac I ymgeisio, ewch i:-
www.swansea.gov.uk/jobs a gwneud cais ar-lein nawr am swydd

PL.65986

Dyddiad cau: 5pm 25 Gorffennaf 2019

More searches like this