Health and Wellbeing Support Worker

Location
Waunfawr, Caernarfon and / or Penygroes
Salary
£16,009.00 (£8.21 yr awr) y flwyddyn (pro rata)
Posted
08 Jul 2019
Closes
01 Aug 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfleoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles yn ogystal â chyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned.  Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

ER MWYN CEFNOGI GWASANAETH SY’N EHANGU RYDYM YN CHWILIO AM

WEITHIWR/WRAIG CEFNOGOL IECHYD A LLESIANT

(GWASANAETH DYDD/PRESWYL)

Swydd i weithio 120 awr y mis (Llun – Sul)

Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o estyniad

Cyflog: £16,009.00 (£8.21 yr awr) y flwyddyn (pro rata)
Lwfans Cysgu i Mewn: £69.78 y noson Lleoliad:  Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n  galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial.  Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Stephen Goodwin, Uwch-Reolwr Gwasanaeth Dydd a Phreswyl

drwy ffonio 01286 650721 neu drwy e-bost  stephen@anturwaunfawr.cymru.  Am becyn swydd cysyllter â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01286 650721 neu drwy e-bost swyddi@anturwaunfawr.cymruGallwch hefyd lawrlwytho pecyn swydd ar www.anturwaunfawr.cymru

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. 

Mae’r penodiadau uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd:  Dydd Iau 1 Awst 2019

(This advertisement is for Health and Wellbeing Support Worker (Day/Residential) and Relief Support Workers

posts for which fluency in Welsh and English is essential.)

Apply for Health and Wellbeing Support Worker

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document or cover letter must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.