Ageing Well Lead

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£35,200 - £42,850 per annum
Posted
05 Jul 2019
Closes
14 Aug 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Making Wales the best place in the world to grow older

The Older People’s Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people across Wales.
Working for the Commissioner, you will be part of a dynamic and fast paced organisation, delivering positive outcomes and change for older people in Wales.

Ageing Well Lead

£35,200 - £42,850 per annum

The Older People’s Commissioner is an equal opportunities employer and is committed to promoting equality and diversity throughout Wales and her work. The Commissioner welcomes applications in Welsh, English, or both
languages.

For more information and application details, please visit the website

Closing Date for applications: Tuesday 13 August 4.00pm
If you are successfully shortlisted you must be available to attend an interview on:

3 September (Ageing Well Lead)
 

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy
weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a
newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Arweinydd Heneiddio’n Dda
£35,200 - £42,850 y flwyddyn

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth
drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn
y ddwy iaith.
I gael rhagor o wybodaeth a manylon sut i wneud cais, ewch i
http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies.aspx
neu anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Mawrth 13 Awst 4y.p
Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad:

3 Medi (Arweinydd Heneiddio’n Dda)