Finance Assistant

Location
Holyhead, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£21,589 - £23,836
Posted
25 Jun 2019
Closes
12 Jul 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

JOB VACANCY

We are looking for a Finance Assistant to support our day-to-day transactions, including expenses and payroll. Finance Assistant Responsibilities include processing payments, maintaining cost reports and managing invoices. If you have finance experience and are interested, then you may be what we are looking for…

FINANCE ASSISTANT - £21,589 - £23,836

(Currently funded until end of Sept 2019 with possible extension until end June 2022)

Closing date for applications 12 noon Friday 12th July 2019

Please click apply to send completed application form (attached)

 

SWYDD WAG

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cyllid i gefnogi ein trafodion o ddydd i ddydd, gan gynnwys treuliau a chyflogau. Mae cyfrifoldebau'r Cynorthwyydd Cyllid yn cynnwys prosesu taliadau, cynnal adroddiadau costau a rheoli anfonebau. Os oes gennych brofiad o gyllid a ddiddordeb yn y swydd, efallai mai chi yw’r un yr ydym yn chwilio amdan..

 

CYNORTHWY-YDD CYLLID - £ 21,589 - £ 23,836

(Ariennir ar hyn o bryd tan ddiwedd Medi 2019 gydag estyniad posibl tan ddiwedd Mehefin 2022)

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 12 canol dydd Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2019

Gwnewch gais trwy ffonio

  01407 762004 am fwy o wybodaeth neu drwy ffurflen gais

 

Please apply by ringing

 01407 762004 for more info or an application form

CYMUNEDAUN GYNTAF MON COMMUNITIES