Principal Accountant

5 days left

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£40,071 - £46,515 per annum
Posted
11 Jun 2019
Closes
25 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Principal Accountant

We're looking for an experienced Finance professional to work in our internal Finance Team as a Principal Accountant.

We want someone who is highly numerate and competent at interpreting, managing and analysing complex financial data. Working in a busy and rewarding environment, this could be the job for you.

Click apply below for further information. 

Salary: £40,071 - £46,515 Salary on appointment is at the minimum of the range

Closing date: 25/6/2019.

Prif Gyfrifydd  

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol profiadol ym maes cyllid i weithio yn ein Tîm Cyllid mewnol fel Prif Gyfrifydd.

Rydym eisiau rhywun sy'n hynod rifog ac yn gymwys wrth ddehongli, rheoli a dadansoddi data cyllid cymhleth. Gan weithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol, gall hon fod y swydd i chi.

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl ac am sut i gyflwyno cais ar gael ar

Cyflog: £40,071 – £46,515 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa.

Dyddiad cau: 25/6/2019