Uwch-ddatblygwr Digidol - Senior Digital Developer

4 days left

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£26,095.17 – £32,089.11 per annum 
Posted
10 Jun 2019
Closes
24 Jun 2019
Ref
ACGNA2406/SG-MI
Sectors
IT
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Uwch-ddatblygwr Digidol 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 

Cyfle cyffrous i Ddatblygwr Digidol weithio gydag entomolegydd arbenigol fel rhan o dîm sy'n ymateb i'r bygythiad y DU Xylella i iechyd planhigion y DU. 

Bydd yr Uwch-ddatblygwr Digidol yn gyfrifol am ddylunio'r basau data vector leafhopper a plant hopper ar gyfer Project BRIGIT a'i gyflwyno drwy ryngwyneb ar-lein. 

Gradd E - £26,095.17 – £32,089.11 y flwyddyn 

35 awr yr wythnos 

Contract 21 mis 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon neu barodrwydd i ddysgu. 

Dyddiad Cau: 24 Mehefin 2019 erbyn 17:00yh 

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. 
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.
 

English Translation: 

Senior Digital Developer 
National Museum Cardiff
 

An exciting opportunity for a Digital Developer to work with a specialist entomologist as part of a team responding to the UK Xylella threat to UK plant health. 

The Senior Digital Developer will be responsible for the design of the vector leafhopper and plant hopper database for the BRIGIT Project and its delivery via a web interface. 

Grade E - £26,095.17 – £32,089.11 per annum 

35 hours per week 

21 month contract 

The ability to speak Welsh is desirable for this post or willingness to learn. 

Closing Date: 24 June 2019 by 17:00pm 

For further information please visit our website.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

More searches like this