Cynorthwy-ydd Gweithredol

1 day left

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Gradd D - Cyflog £28,104 - £31,797
Posted
07 Jun 2019
Closes
21 Jun 2019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cynorthwy-ydd Gweithredol

Gradd D - Cyflog £28,104 - £31,797

Dyma gyfle i ddefnyddio eich sgiliau trefnu ac ymchwil ardderchog i roi cefnogaeth i'r Ysgrifennydd Taleithiol, sef yr uwch swyddog lleyg yn yr Eglwys yng Nghymru.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, dylech fod wedi'ch addysgu hyd at lefel gradd neu gyfatebol neu feddu ar brofiad perthnasol o drafod dogfennau hir a chymhleth ac o  dynnu sylw at bwyntiau a dadleuon allweddol, yn ogystal â chyflawni dyletswyddau rheoli dyddiadur a gweinyddol.

Rhaid i chi feddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae'r gallu i weithio i ffwrdd o'r brif ganolfan yng Nghaerdydd o dro i dro yn un o ofynion y rôl.

Byddai gwybodaeth am yr Eglwys yng Nghymru a’i strwythurau yn fantais, yn ogystal â'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru : -

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r: -

Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2034 8200

Gellir cyflwyno ceisiadau drwy e-bost i hr@churchinwales.org.uk

Dyddiad Cau - hanner dydd, dydd Gwener 21 Mehefin 2019

Dyddiad Cyfweliad - Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019

More searches like this