Receptionist / Secretary

Location
Abergele, Conwy
Salary
Competitive
Posted
07 Jun 2019
Closes
21 Jun 2019
Ref
225767832
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Interesting Opportunities within a Busy Legal Practice

Howell Jones Cyfreithwyr Solicitors

Abergele

RECEPTIONIST/SECRETARY

(Family Law/Civil Litigation)

Full time

Previous legal secretarial experience desirable

Welsh speaker essential

 

SECRETARY (Private Client)

Full time

Office hours 9 to 5: Monday to Friday

Previous legal secretarial experience desirable

Written applications enclosing CV to: the Practice Manager Howell Jones Cyfreithwyr Solicitors, 57 Market Street, Abergele, Conwy LL22 7AF

Email: enquiries.abergele@howelljoneslaw.co.uk

 

Closing Date: Friday, 21st June 2019

 

Cyfleoedd Diddorol

gyda Chwmni Cyfreithiol Prysur

Howell Jones Cyfreithwyr Solicitors

Abergele

 

DERBYNNYDD/YSGRIFENNYDD

(Cyfraith Teulu/Ymgyfreitha Sifil)

Llawn amser

Profiad fel ysgrifennydd cyfreithiol yn fanteisiol.

Siaradwr Cymraeg yn hanfodol

 

YSGRIFENNYDD (Cleientiaid Preifat)

Llawn amser

Oriau swyddfa 9 tan 5: Dydd Llun i Ddydd Gwener

Profiad fel ysgrifennydd cyfreithiol yn fanteisiol

Ceisiadau ysgrifenedig â CV at: Rheolwr y Practîs Howell Jones Cyfreithwyr Solicitors, 57 Stryd y Farchnad, Abergele, Conwy LL22 7AF

Ebost: enquiries.abergele@howelljoneslaw.co.uk

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 21ain o Fehefin 2019