Coleg y Cymoedd

Vice Principal - Chief Operating Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Circa £80k
Posted
06 Jun 2019
Closes
24 Jun 2019
Ref
225765911
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Vice Principal - Chief Operating Officer

Coleg y Cymoedd

Cardiff

Salary - Circa £80k

Expires - 24th June 2019 12:00 PM

Start Date - 1st August 2019

Do you want to join a dynamic team with a clear vision to improve standards and strive for excellence in all that we offer? This is an exciting opportunity for an individual who is able to demonstrate and evidence outstanding communication, organisational and leadership skills.

Your brief would be the strategic lead for a range of business support areas, regulatory compliance across the college - and working closely with the Assistant Principal Business & International Services to support and develop activities relating to commercial services and apprenticeships. We are looking for someone with a transferable skill set, a keen attention to detail and both the potential and ambition to make a strategic contribution to the college.

Coleg y Cymoedd has a turnover of £40m, employs approximately 750 staff and has around 9,500 learners studying primarily at its campuses in Aberdare, Rhondda, Nantgarw and Ystrad Mynach The college offers a comprehensive and inclusive FE curriculum from entry level up to level 4 and also offers a range of HE programmes from HNC up to full degrees, in partnership with local universities. 

You may submit your application in Welsh and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

A ydych am ymuno â thîm deinamig sydd â gweledigaeth glir i wella safonau ac ymdrechu am ragoriaeth ym mhopeth a gynigiwn? Dyma gyfle cyffrous i unigolyn sy'n gallu dangos tystiolaeth o sgiliau cyfathrebu, trefnu ac arwain rhagorol.

Eich briff fyddai bod yn arweinydd strategol ar gyfer ystod o feysydd cymorth busnes, cydymffurfiaeth reoleiddiol ar draws y coleg - a gweithio'n agos gyda'r Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Gwasanaethau Busnes a Rhyngwladol i gefnogi a datblygu gweithgareddau sy'n ymwneud â gwasanaethau masnachol a phrentisiaethau. Rydym yn chwilio am rywun sydd â set sgiliau trosglwyddadwy, sy’n rhoi sylw i fanylion ac sydd â’r potensial a'r uchelgais i wneud cyfraniad strategol i'r coleg.

Mae gan Goleg y Cymoedd drosiant o tua £40m, mae'n cyflogi tua 750 o staff ac mae ganddo oddeutu 9,500 o ddysgwyr yn astudio yn bennaf ar ei gampysau yn Aberdâr, y Rhondda, Nantgarw ac Ystrad Mynach. Mae'r coleg yn cynnig cwricwlwm AB cynhwysfawr a chynhwysol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac mae hefyd yn cynnig ystod o raglenni AU o HNC hyd at raddau llawn, mewn partneriaeth â phrifysgolion lleol.

Gallwch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.