Public Services Ombudsman for Wales

Training & Support Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£26,319 - £31,371
Posted
05 Jun 2019
Closes
24 Jun 2019
Ref
225765287
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Complaints Standards Authority

The Ombudsman also investigates complaints that a member of a local authority in Wales may have breached their council’s statutory Code of Conduct for members.

In 2019, the Ombudsman launches a new service – the Complaints Standards Authority for Wales. The Complaints Standards Authority will develop standards for complaints handling across the bodies within the Ombudsman’s jurisdiction and will gather data to identify trends and patterns in public service delivery. The Complaints Standards Authority will train and support complaints handlers in public bodies to provide a first-class complaints service and support learning from complaints.

The Ombudsman is seeking to appoint a Training & Support Officer to operate this exciting new service.

Training & Support Officer (£26,319 - £31,371)

Able to work in English and Welsh, the Training & Support Officer will devise and deliver training to public bodies on effective complaints handling. The Training & Support Officer will assist the Head of Complaints Standards to interpret complaints data gathered from bodies in jurisdiction and will help them to promote the role of the Complaints Standards Authority.

For an application pack please visit the website

Shortlisted candidates will be invited for interview between 16th July 2019.

To apply for these posts, click 'Apply' now and you'll then be re-directed through to our web page to download the relevant forms & send them to us accordingly.

Closing Date 12:00 midday on 24 June 2019.

 

Swyddog Hyfforddi & Chymorth (£26,319 - £31,371)

Yn gallu gweithio yn Gymraeg a Saesneg, bydd y Swyddog Hyfforddi & Chymorth yn dyfeisio ac yn darparu hyfforddiant i gyrff cyhoeddus ar ymdrin â chwynion yn effeithiol. Bydd y Swyddog Hyfforddi & Chymorth yn cynorthwyo’r Pennaeth Safonau Cwynion i ddehongli data cwynion a gesglir gan gyrff sydd o fewn awdurdodaeth, a bydd yn helpu i hyrwyddo rôl yr Awdurdod Safonau Cwynion.

Bydd ymgeiser ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad ar 16 Gorfennaf 2019.

I wneud cais am y swyddi hyn, cliciwch ‘Gwneud Cais’. Byddwch yn cael eich ailgyfeirio i’n tudalen we er mwyn lawrlwytho’r ffurflenni perthnasol. Anfonwch y ffurflenni hynny atom ni, os gwelwch yn dda.