Caseworker & Personal Assistant

Location
Shotton, Deeside
Salary
£19,276 - £25,995 pro rata
Posted
04 Jun 2019
Closes
28 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Caseworker & Personal Assistant for Michelle Brown AM

Gweithiwr Achos a Chynorthwyydd Personol i Michelle Brown AC

Salary range / Ystod cyflog: £19,276 - £25,995 pro rata

(Please note that recruitment will normally be at the minimum of the range)
(Noder y byddwn yn recriwtio ar waelod y band cyflog)

Working hours/Oriau gwaith: 37 

Location/Lleoliad: Shotton, North Wales/Gogledd Cymru

Appointment type/ Natur y penodiad: Temporary/Dros dro 

To provide the Assembly Member with administrative, constituency, parliamentary and publicity support ensuring that standards of confidentiality are maintained. 

Darparu cymorth gweinyddol, etholaethol a seneddol, a chymorth gyda chyhoeddusrwydd, i'r Aelod Cynulliad, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal. 

Please apply visit website

Closing date: 12pm, 18 June 2019
Interview date: to be confirmed

Dyddiad cau: 12pm, 18 Mehefin 2019
Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau

More searches like this