Maintenance Engineer

Location
Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SB
Salary
Competitive
Posted
10 May 2019
Closes
07 Jun 2019
Sectors
Engineering
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Maintenance Engineer

South Caernarfon Creameries Ltd is Wales’leading dairy farmer owned business processing milk into quality cheese products. Having opened its new cheese production factory and with further plans for growth, the opportunity has arisen for the following permanent role

Maintenance Engineer

Reporting to the Head of Engineering, a Maintenance Engineer is required to join a highly professional successful team of maintenance engineers.

Working within a state of the art factory on a 7-day rotating working shift pattern, your role will consist of all aspects of electrical,
mechanical and electronic maintenance.

This includes the installation of electrical services and production machinery,
diagnosing and rectifying faults and the carrying out planned preventative
maintenance as required.

A suitable candidate will be a time served qualified engineer with preferably previous electrical and/or mechanical maintenance background gained within either a food manufacturing or process environment.

Applicants should send CV along with a covering letter by hitting apply 

Closing date for applications:
Friday, 7th June 2019

 

Peiriannydd Cynnal a Chadw

Mae Hufenfa De Arfon Cyf yn Gwmni Cydweithredol Ffermwyr Llaeth Cymraeg.  Prosesir llaeth i gynhyrchion caws i gyflenwi marchnadoedd cenedlaethol a rhyngwladol.  Ar ôl Agoriad o’n ffatri cynhyrchu caws newydd a chyda chynlluniau pellach ar gyfer tyfiant, mae cyfle gwaith parhaol wedi codi fel a ganlyn:

Peiriannydd Cynnal a Chadw
Yn atebol i’r Pennaeth o’r Adran Peirianneg, mae angen peiriannydd cynnal a chadw trydanol i ymuno a thîm peirianwyr proffesiynol a llwyddiannus iawn.  Bydd yn gweithio o fewn ffatri fodern newydd ar drefn gweithio shifft sy’n cylchdroi pob 7 diwrnod.  Mae’r swydd yn delio â phob agwedd o waith trydanol, mecanyddol ac electronig.  Mae hynny yn cynnwys gosod gwasanaethau trydanol pheiriannau cynhyrchu, dadansoddi a chyweirio problemau nifer gwahanol o gylchedau trydanol ac offer cynhyrchu, a chwblhau gwaith cynnal a chadw ataliol fel sy’n angenrheidiol o fewn yr amserlen gwaith.
Mae angen i’r ymgeisydd fod yn beiriannydd cymwys gyda phrofiad, ac yn ddelfrydol gyda chefndir o waith cynnal a chadw trydanol ac/neu fecanyddol o fewn amgylchedd cynhyrchiant bwyd neu brosesu.  Mae profiad blaenorol o weithio gyda PLC’s yn fanteisiol i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Mae cyflog cystadleuol ar gael yn ddibynnol ar brofiad a gallu.

Dylai ymgeiswyr gysylltu â Kevin Holdsworth (Cydlynydd AD) ar 01766 810251 neu drwy e-bost kholdsworth@sccwales.co.uk i ofyn am ffurflen gais. Fel arall, gallwch gyflwyno eich CV gyda llythyr eglurhad i Hufenfa De Arfon Cyf., Chwilog, Pwllheli, Gwynedd. LL53 6SB

Dyddiad cau ceisiadau:
Dydd Gwener, 7fed o Fehefin 2019

Apply for Maintenance Engineer

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document or cover letter must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.

More searches like this