Seasonal Café / Shop Assistant

Location
Llandysul, Carmarthenshire
Salary
£17,382.60 - £19,295.98
Posted
07 May 2019
Closes
21 May 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Seasonal Café / Shop Assistant

National Wool Museum

20 hour contract

Seasonal Contract – July to September

Based on an FTE salary of Grade B £17,382.60 - £19,295.98 per annum (Pro rata).

The ability to speak Welsh is essential for this role.

Closing Date: 21 May 2019 Before: 5:00pm

 

Cynorthwy-ydd Caffi/Siop Tymhorol

Amgueddfa Wlân Cymru

20 awr yr wythnos           

Contract tymhorol – Mis Gorffenaf lan i Mis Medi

Wedi’u seilio ar gyflog llawn amser o Gradd B £17,382.60 - £19,295.98  y flwyddyn (Pro rata).

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Dyddiad Cau: 21 May 2019 Cyn: 5:00yh