Administrative Officer, Promotion of Careers / Swyddog Gweinyddol, Hybu Gyrfaoedd

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£19,240 per annum (starting salary) / £19,240 y flwyddyn (cyflog cychwynnol)
Posted
13 Feb 2019
Closes
05 Mar 2019
Ref
EWC 42 / CGA 42
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Administrative Officer, Promotion of Careers (Fixed term until 31 March 2021)

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales.

Working under the direction of the Promotion of Careers Manager, the successful candidate will be responsible for providing a professional enquiry service, supporting colleagues with the co-ordination of information, and organising and attending meetings and events in relation to the EWC’s promotion of careers in education.

The successful candidate will have excellent written and oral communication skills, and be a fluent Welsh speaker.  In addition, the successful candidate will have good interpersonal skills and have experience handling varied enquiries and organising meeting and travel arrangements.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is 5 March 2019.

For further information contact jobs@ewc.wales, or to download an application pack visit: https://www.ewc.wales/recruitment

 

Swyddog Gweinyddol, Hybu Gyrfaoedd (Cyfnod pendol tan 31 Mawrth 2021)

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Yn gweithio o dan gyfarwyddiad y Rheolwr Hybu Gyrfaoedd, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynnal gwasanaeth ymholiadau proffesiynol, cynorthwyo cydweithwyr i gydlynu gwybodaeth a threfnu a mynychu digwyddiadau sy’n ymwneud â hybu gyrfaoedd yn addysg.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig ac yn rhugl yn Gymraeg.  Yn ogystal, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda sgiliau rhyngbersonol da a phrofiad o ymdrin ag ymholiadau amrywiol a gwneud trefniadau cyfarfodydd / digwyddiadau a theithio.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5 Mawrth 2019. 

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio