Promotion of Careers Manager / Rheolwr Hybu Gyrfaoedd

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£37,600 per annum (starting salary) / £37,600 y flwyddyn (cyflog cychwynnol)
Posted
13 Feb 2019
Closes
05 Mar 2019
Ref
EWC 41/ CGA 41
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Promotion of Careers Manager

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales.

Leading the EWC’s work in relation to the promotion of careers in education, the successful candidate will be responsible for managing promotional activities and materials, building and maintaining effective relationships with key stakeholders and creating and developing a focused communication and marketing strategy. 

The successful candidate will have experience in producing engaging promotional materials and managing an effective marketing strategy.  In addition, the successful candidate will have experience in leading a team and excellent communication skills, including presentation skills.  Welsh language skills are desirable but not essential to the post.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is 5 March 2019.

For further information contact jobs@ewc.wales, or to download an application pack visit: https://www.ewc.wales/recruitment

 

Rheolwr Hybu Gyrfaoedd

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Drwy arwain wrth ddatblygu, gweithredu a hyrwyddo gwaith y Cyngor mewn perthynas â hybu gyrfaoedd ym maes addysg, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli a darparu gweithgareddau hyrwyddo, datblygu a chynnal perthynas effeithiol â rhanddeiliaid allweddol a chreu strategaeth cyfathrebu a marchnata effeithiol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus profiad o gynhyrchu ystod o ddeunydd hyrwyddo diddorol a phrofiad o ddatblygu a rheoli strategaeth cyfathrebu a marchnata effeithiol.  Yn ogystal, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o arwain tîm a sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan gynnwys sgiliau cyflwyno.  Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol i'r swydd.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5 Mawrth 2019. 

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio