Events Officer

6 days left

Location
North Wales
Salary
Grade D £9,049.65 - £11,427.15 per annum
Posted
13 Feb 2019
Closes
27 Feb 2019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

National Museum Wales

Events Officer

(Based at National Slate Museum, Llanberis)

14 Hours per Week

Permanent         

Salary: Grade D £9,049.65 - £11,427.15 per annum.

(Based on a full time equivalent salary of £23,916.93 - £30,200.32 per annum)

The ability to speak Welsh is essential for this post.

Closing Date: 27 February 2019 by 5pm

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

 

Amgueddfa Cymru

Swyddog Digwyddiadau

(Wedi ei lleoli yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis)

14 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd D – £9,049.65 - £11,427.15 y flwyddyn.

(Wedi ei seilio ar cyflog llawn amser o £23,916.93 - £30,200.32 y flwyddyn)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 27 Chwefror 2019 erbyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

More searches like this