Appointment of Independent Board Member

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£13,344 per annum plus reasonable expenses
Posted
04 Feb 2019
Closes
14 Feb 2019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Organisation – Cwm Taf University Health Board

Appointment of Independent Board Member (Information, Communication and Technology)

Remuneration - £13,344 per annum plus reasonable expenses

Time commitment – 4 days per month, but often higher due to organisational demands.

Background – A new Independent Board Member (Information, Communication and Technology) is sought for Cwm Taf University Health Board. Cwm Taf University Health Board provides Primary Care, Hospital, Dental, Optometry and Community Pharmacy Services for people living in the Rhondda Cynon Taff, Merthyr Tydfil, the upper Rhymney Valley, South Powys, North Cardiff and the Western Vale. Experience of using digital technologies to deliver high quality services would be a key advantage.

The closing date for applications is 14 February 2019

 

Sefydliad – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Penodi Aelod Annibynnol i'r Bwrdd (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu)

Tâl cydnabyddiaeth - £13,344 y flwyddyn ynghyd â chostau rhesymol

Ymrwymiad amser - 4 diwrnod y mis, ond yn fwy yn aml oherwydd gofynion y sefydliad.

Cefndir – Rydym yn chwilio am Aelod Annibynnol newydd (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu) i ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn darparu Gofal Sylfaenol, a Gwasanaethau Ysbyty, Deintyddiaeth, Optometreg, a Fferylliaeth Gymunedol i drigolion ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Cwm Rhymni, De Powys, Gogledd Caerdydd a Gorllewin y Fro. Byddai'r profiad o ddefnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn fantais allweddol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 14 Chwefror 2019

More searches like this