PERSONAL SUPPORT WORKER

6 days left

Location
Llanberis, Caernarfon
Salary
NJC Scale 14 - 17: £17,681 - £18,672 pro rata
Posted
29 Jan 2019
Closes
26 Feb 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

PERSONAL SUPPORT WORKER

Hours: 37 (Job share will be considered)

NJC Scale 14 - 17: £17,681 - £18,672 pro rata

Menter Fachwen was created to support people with learning disabilities and we do this by running community based social enterprises. We are looking for someone who can work with people whose behaviour is described as challenging to join our team. Someone who has experience of working with Adults with enduring Mental Health problems and experience of working within a community setting would be advantageous – that someone will be hard working, creative and imaginative.

This will also involve supporting people in a social setting, help with using public transport or some personal support needs. You will be a car owner, with a clean license, able to communicate effectively in Welsh & English, have an NVQ level 2/3 in Care or relevant qualification, and be able
to work flexibly.

Menter Fachwen will check all prospective job applicants with the Disclosure & Barring Service.

Closing date for applications: 1st March 2019

 

GWEITHIWR CEFNOGOL PERSONOL

Oriau: 37 (Byddem yn ystyried rhannu swydd)

NJC Graddfa 14 - 17: £17,681 - £18,672 pro rata

Sefydlwyd Menter Fachwen i gefnogi pobl ag anabledd dysgu, ac rydym yn gwneud hyn wrth redeg mentrau cymdeithasol o fewn y gymuned leol. Yr ydym yn chwilio am berson sydd yn gallu gweithio gyda phobl ble y mae eu hymddygiad yn cael ei ddisgrifio fel heriol, i ymuno a’n tîm.

Rhywun gyda phrofiad o weithio gyda Oedolion â phroblemau Iechyd Meddwl parhaus a byddai profiad o weithio o fewn lleoliad cymunedol yn fanteisiol. - bydd y person yma yn weithgar, creadigol a llawn
dychymyg.

Gall hyn fod yn gefnogaeth mewn awyrgylch cymdeithasol, cymorth gyda trafnidiaeth cyhoeddus neu unrhyw gymorth personol. Byddwch yn berchennog car gyda trwydded yrru glan, medru cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg a Saesneg, gyda NVQ Lefel 2/3 mewn gofal, neu gymhwyster
perthnasol ac yn gallu gweithio’n hyblyg.

Fydd Menter Fachwen yn cysylltu a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Am ffurflen gais cysylltwch a Caren Bee ar 01286 872014 neu ebost cbee@menterfachwen.org.uk

Dyddiad cau am geisiadau: 1 Mawrth 2019

Apply for PERSONAL SUPPORT WORKER

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document or cover letter must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.