Finance and Monitoring Officer

Location
Holyhead, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£23,866 - £27,358
Posted
28 Jan 2019
Closes
14 Feb 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Finance and Monitoring Officer - £23,866 - £27,358

  • Do you have experience of working with European Social Funded projects?
  • Do you have a background in Finance?
  • Do you enjoy working as part of a team in a busy office environment?
  • Do you want to contribute to tackling poverty and ensure equal opportunities for all?

If so, you could be what we are looking for. Môn CF is seeking an individual with an AAT qualification and experience of working with projects funded through the European Social Fund to undertake the role of Finance and Monitoring Officer.

Closing date for applications 12 noon, 14th February 2019.

Interviews to be held 22nd February.

Click apply for contact details.

 

Swyddog Cyllid a Monitro

  • Oes gennych chi brofiad o weithio gyda phrosiectau a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?
  • Oes gennych chi gefndir mewn cyllid?
  • Ydych chi'n mwynhau gweithio fel rhan o dîm mewn amgylchedd swyddfa brysur?
  • Ydych chi am gyfrannu at drechu tlodi a sicrhau cyfle cyfartal i bawb?

Os felly, gallech fod yr hyn yr ydym yn chwilio amdano. Mae CF Môn yn chwilio am unigolyn sydd â chymhwyster AAT a phrofiad o weithio gyda phrosiectau a ariennir drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop i ymgymryd â rôl Swyddog Cyllid a Monitr

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Chwefror 14eg 2019.

Cyfweliadau i’w Cynnal  Chwefror 22ain.